Naujas rytas  
 

Laikraštis įkurtas 1945 m.

 
   
 

Naujausiame numeryje:
 

Praėjusiame numeryje:


Pagrindinis

Raseinių r. laikraštis NAUJAS RYTAS
Įkurtas 1945 m.

Adresas: Dominikonų g. 1, Raseiniai, LT-60169

Išeina šeštadieniais


Apimtis: 16 psl.

Spalvoti puslapiai  1-16 psl., 8-9 psl.

Spalvotas 8-nių puslapių priedas SVEIKA ŠEIMA

Laikraštį leidžia UAB „Naujas rytas“

Reklama, verslo skelbimai, įvairūs politinių partijų rašiniai – mokami.
Nemokamai spausdinami asmeniniai prenumeratorių skelbimai.
NAUJĄ RYTĄ užsiprenumeruoti galima nuo bet kurios dienos.


KŪRYBINĖ GRUPĖ:

Redaktorius Linas Garbenis
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Specialusis korespondentas

 

Korespondentė

Sigitas Gudžiūnas

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Stanislava Tijūnaitienė

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Partneriai:

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

cv market

 

 
    ©   Naujas Rytas   2011